EU Projects

[vc_row overflow=”default” css=”.vc_custom_1574864835599{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column overflow=”default” css=”.vc_custom_1568204300460{background-image: url(http://icbnew.icb.bg/wp-content/uploads/2019/09/Layer-1.png?id=2125) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vcj_heading style=”style1″ text_color=”#505050″ font_bold_weight=”700″ size=”custom” desktop_size=”40px” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″]

EU PROJECTS

[/vcj_heading][vcj_divider type=”solid” height=”0″ radius=”0″ contentlayout=”icon_option” icon=”icon-options” icon_color=”#d2d2d2″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle” el_id=”about”][vc_column css_animation=”fadeIn” overflow=”default” css=”.vc_custom_1568212207932{padding-top: 60px !important;padding-right: 45px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 45px !important;}” max_width=”700px” padding_tablet=”60px 30px 25px 30px” el_class=”euproject-container”][vc_single_image image=”3084″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1574862537668{padding-top: 20px !important;}”][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1620904401163{margin-bottom: 0px !important;}”]Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие Изпълнен е проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Договор за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.077-0324-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2. “Капацитет за растеж на МСП“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
[/vc_column_text][vcj_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ overflow=”default” css=”.vc_custom_1568212207932{padding-top: 60px !important;padding-right: 45px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 45px !important;}” max_width=”700px” padding_tablet=”60px 30px 25px 30px” el_class=”euproject-container”][vc_single_image image=”3084″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1574862537668{padding-top: 20px !important;}”][vcj_heading_simple content2=”Стартира изпълнението на проект „MedXchange – платформа за рационална лекарствена терапия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие” alignment=”left” color_text=”#505050″ italic=”” size=”m” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ margin=”15px 0px 0px 0px”][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574860931582{margin-bottom: 0px !important;}”]„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „MedXchange – платформа за рационална лекарствена терапия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0110-C01 по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Специфична цел 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е разработване на високотехнологична продуктова иновация и повишване на иновационния капацитет на предприятието чрез научно-изследователска и развойна дейност, водещ до бързо технологично развитие. Очакван резултат от постигането на тази стратегическа цел е осигуряване на устойчиво развитие, базирано на знания в последните технологични тенденции и вследствие на това повишен екпортен потенциал посредством реализиране на иновативния продукт на целия световен пазар.[/vc_column_text][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1568205557487{margin-bottom: 0px !important;}”]Специфични цели на проекта са:[/vc_column_text][vcj_list list_content=”Създаване на нови технологични знания;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Разработване на високотехнологичен продукт, платформа за рационална лекарствена терапия, който непосредствено да подобри качеството на живот, създавайки предпоставки за идентифициране на здравни рискове и състояния и предприемане на незабавни и коригиращи действия, подобряващи здравословното състояние на хората;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Разработване на мобилно приложение за идентифициране на продуктови данни за лекарствени продукти и свързани продукти;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Специфициране на детайлни функционални и нефункционални изисквания към разработването на продукта, които да гарантират добавената стойност от приложението му в реалния живот;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Разработване на продуктова иновация съобразно специфичните изисквания и система за управление на качеството и сигурността (ISO 9001:2008, ISO/EIC 27001:2013) като се използват съвременни информационни и комуникационни технологии (Cloud Technologies, Big Data, Уеб базирани приложения, Архитектури, ориентирани към услуги, Machine learning);” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Развитие на научни знания и иновации;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_empty_space height=”20px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″ overflow=”default” css=”.vc_custom_1568212214812{padding-top: 60px !important;padding-right: 45px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 45px !important;}” el_class=”euproject-container”][vc_single_image image=”3085″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1574862558333{padding-top: 20px !important;}”][vcj_heading_simple content2=”Стартира изпълнението на проект „Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски социален фонд” alignment=”left” color_text=”#505050″ italic=”” size=”m” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ margin=”15px 0px 0px 0px”][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1574861496291{margin-bottom: 0px !important;}”]„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Специфични обучения – интеракция между човека и изкуствения интелект“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9P001-1.022-0035-C01 по процедура „Специфични обучения“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски социален фонд.

Основна цел е повишаване на производителността на труда и адаптивността към най-съвременните технологии за разработване на високотехнологични и иновативни продукти и създаване на условия за устойчива заетост и професионално развитие чрез провеждани на специфични за прдприятието и съответните работни места обучения . Тази основна цел може да бъде декомпозирана на следните подцели:[/vc_column_text][vcj_empty_space height=”20px”][vcj_list list_content=”Създаване и развитие на нови технологични знания във върхови технологии;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”По-качествена заетост;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Насърчаване на служителите за подобряване или обновяване на компетенциите;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Повишаване на адаптивността на човешкия ресурс към новите технологични трендове;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Валидиране на придобитите компетенции;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Постигане на по-висока добавена стойност в разработваните продукти;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Инвестиране в хора и умения;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Привличане на млади хора и създаване на условия за тяхното реализиране и развитие;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Създаване на условия за разгръщане на творчеството и иновациите;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Генериране и споделяне на ноу-хау между служители, въвеждане на нови технологии;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Запазване на работните места и създаване на нови;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Създаване на възможности за повишаване на пригодността на млади хора за заемане на определени работни места;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Запазване на позициите на предприятието като водеща технологична компания;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Повишаване на научно-изследователския потенциал и know-how на компанията;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Повишаване потенциала на компанията на глобалния пазар на софтуерни решения;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Интерконсулт България ООД (ICB) да се превърне в привлекателно място за талантливи хора;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” equal_height=”yes” content_placement=”middle”][vc_column css_animation=”fadeIn” width=”1/2″ overflow=”default” css=”.vc_custom_1568212207932{padding-top: 60px !important;padding-right: 45px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 45px !important;}” max_width=”700px” padding_tablet=”60px 30px 25px 30px” el_class=”euproject-container”][vc_single_image image=”3084″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1574862580647{padding-top: 20px !important;}”][vcj_heading_simple content2=”Стартира изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие” alignment=”left” color_text=”#505050″ italic=”” size=”m” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ margin=”15px 0px 0px 0px”][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1568205547154{margin-bottom: 0px !important;}”]„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Внедряване на иновативна платформа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0123-C01 по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, Приоритетна ос 2: Технологично развитие и иновации, Инвестиционен приоритет 1.1: Технологично развитие и иновации. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е пазарна реализация и повишаване на конкурентоспособността на „Интерконсулт България“ ООД чрез изграждане на подходяща инфраструктура и внедряване на иновативна платформа за управление на „неща“.[/vc_column_text][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1568205557487{margin-bottom: 0px !important;}”]Специфични цели на проекта са:[/vc_column_text][vcj_list list_content=”Постигане на положителен икономически ефект чрез предлагане на иновативно решение;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Разширяване на пазарните ниши на световния пазар на „Интерконсулт България“ ООД.” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1568205877510{margin-bottom: 0px !important;}”]Иновативното решение е насочено към предприятия от различни сфери и цели утилизация на капиталовложенията им и подкрепя важни бизнес и стратегически решения.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ overflow=”default” css=”.vc_custom_1568212214812{padding-top: 60px !important;padding-right: 45px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 45px !important;}” el_class=”euproject-container”][vc_single_image image=”3084″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1574862600522{padding-top: 20px !important;}”][vcj_heading_simple content2=”Стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансиран чрез Европейски фонд за регионално развитие” alignment=”left” color_text=”#505050″ italic=”” size=”m” animation_speed=”2″ animation_delay=”0″ margin=”15px 0px 0px 0px”][vcj_empty_space height=”20px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1568208289750{margin-bottom: 0px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]„Интерконсулт България“ ООД започна изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Интерконсулт България“ ООД по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1183-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МПС, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет в растеж на МСП, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основните цели на проекта са:[/vc_column_text][vcj_list list_content=”Повишаване на производствения капацитет чрез създаване на условия за автоматизиране и оптимизиране на производствените процеси;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Засилване на експортния потенциал чрез повишаване качеството на произвежданите продукти и намаляване на тяхната себестойност.” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vc_column_text css=”.vc_custom_1568208280333{margin-bottom: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]Реализацията на проекта ще доведе до следните резултати:[/vc_column_text][vcj_list list_content=”Подобрено качество на произвежданите продукти;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Намаляване себестойността на продуктите;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Минимизиране допускането на грешки;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Намаляване на количеството изразходвана електроенергия;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Откриване на възможно най-много дефекти и добиване на увереност в качеството на продукта и предоставяната информация за него;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Оптимизиране на човешки ресурси и време;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Гъвкава инфраструктура;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Намаляване на количеството изразходвана хартия;” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][vcj_list list_content=”Намаляване на електронни и други отпадъци.” icon=”fa fa-check-circle” icon_color=”#f3bc47″][/vc_column][/vc_row]