Information about contract signed

Информация за сключен договор № BG161PO003-2.1.13-0205/Su-01 по ДБФП № BG161PO003-2.1.13-0205/05.07.2012 от бенефициент „Интерконсулт България“ ООД с ЦАПК „Прогрес“ ООД